De commissie van de zwemafdeling

De zwemcommissie bestaat uit een groep vrijwilligers die het samen met de coördinatoren/trainers van de zwemafdeling mogelijk maakt dat de zwemmers naar wedstrijden kunnen. Zij zorgen ervoor dat de zwemmers worden uitgenodigd en aangemeld voor wedstrijden en coördineren het vervoer. Daarnaast verzorgen zij de organisatie van de thuiswedstrijden. Kortom: achter de schermen regelen zij een heleboel. Hieronder de commissieleden van de zwemafdeling.

Naam Functie Contact
vacant algemeen bestuurslid zwemmen  
vacant voorzitter zwemafdeling zwemmen@zignea.nl
Lisette van Eijk secretaris en inschrijver zwemmensecretariaat@zignea.nl
Mariët Storm inschrijver  
Katarzyna Julkowska inschrijver  
Monique van Schendel inschrijver  
Sylvia van der Wal inschrijver en vervoersregelaar  
Anita van der Voorst vervoersregelaar  
Miranda Straetemans VOF-officials vof-zwemmen@zignea.nl

Wedstrijdsecretariaat

Het secretariaat zorgt ervoor dat er regelmatig overleg is tussen de zwemcoördinatoren en commissieleden. Het secretariaat houdt de wedstrijdkalender up-to-date en zorgt dat de uitnodiging voor wedstrijden bij de juiste personen terechtkomt. Als er thuiswedstrijden in het Bosbad worden gehouden dan nodigt het secretariaat andere verenigingen uit.

Zwemmers, trainers en zwemverenigingen kunnen tevens bij het secretariaat terecht voor vragen.

Het secretariaat verricht daarnaast indien nodig hand– en spandiensten, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van thuiswedstrijden. 

Contact: wedstrijdzwemmen@zignea.nl en zwemmensecretariaat@zignea.nl

Inschrijvers

De inschrijvers nodigen zwemmers, in overleg met de trainers, uit voor wedstrijden. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de organisatie van de thuiswedstrijden. Bij thuiswedstrijden zorgen zij ervoor dat, in overleg met de VOF-officials, er voldoende officials zijn en dat er een jurysecretariaat aanwezig is. Tevens regelen zij dat er kaartjeslopers zijn en er boodschappen worden gedaan. Daarnaast moeten er kamp- en scheidsrechtersboekjes worden gemaakt.

Voor de wedstrijd zorgen de inschrijvers dat de ploegleiders een programma krijgen en na de wedstrijd sturen zij de uitslagen door naar de ploegleider, zodat deze naar de zwemmers gestuurd kan worden. De uitslagen worden tevens naar de ledenadministratie gestuurd voor een back-up, zodat het systeem altijd up-to-date is. Een kopie van de lijst gaat tevens naar de penningmeester voor de verwerking van inschrijfgelden.

Vervoersregelaars

De vervoersregelaars zorgen ervoor dat de zwemmers naar de wedstrijd toe kunnen gaan. Door middel van een e-mail wordt gevraagd welke ouder er kan rijden en hoeveel zwemmers er mee kunnen rijden. Een kopie hiervan gaat naar de pennigmeester.

VOF-officials

De VOF-official zorgt ervoor dat er bij een wedstrijd voldoende officials zijn. Vrijwilligers die zich aanmelden om official te willen worden, worden door haar ingeschreven voor de cursus.

Contact: vof-zwemmen@zignea.nl