De commissie van de GZZ-afdeling

Hieronder de commissieleden van de GZZ-afdeling.

Naam Functie E-mailadres
Chantal Verhagen Coördinator gzz@zignea.nl
Christa de Weert Notulist  
Wim Visch (waarnemend) Penningmeester  
Anneke Visch  Algemeen commissielid  

De GZZ-afdeling overlegt gemiddeld 1 keer per maand met commissie, trainers en ploegleiders.