Stembureauleden gezocht

20 oktober 2014 23:14
18 maart dubbele verkiezingen


De gemeente zoekt leden van (sport)verenigingen die zitting willen nemen in een stembureau in de gemeente Noordoostpolder. Help jij mee de verenigingskas extra te vullen? Per persoon die ons op woensdag 18 maart 2015 helpt in een stembureau, stort de gemeente € 100,- op de rekening van uw vereniging.
 

Extra info

Woensdag 18 maart zijn er twee verkiezingen: voor Provinciale Staten en voor het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. De gemeente organiseert deze verkiezingen. De kwaliteit van stembureauleden is belangrijk, zeker nu het om twee verkiezingen op één dag gaat. Daarom worden alle stembureauleden vooraf uitgebreid geïnstrueerd en leggen vervolgens een digitale toets af. Er wordt gelet op kennis van de Kieswet en het nauwkeurig volgen van procedures.

Aanmelden

Vult u uiterlijk 1 december 2014 het aanmeldformulier in. Ons IBAN-nummer is NL94RABO0122060156.

Eerder meegedaan?

LET OP: Ook als u de afgelopen jaren al stembureaulid bent geweest, vragen wij u zich opnieuw op te geven! Helpt u ons mee om van de verkiezingen op 18 maart 2015 een succes te maken?